KARAR:1

Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Hendek Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 20/01/2016 tarih ve 60411732-496-E.213 sayılı ve Tüketici Hakem Heyeti Üye Talebi konulu yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Hendek İlçe Tüketici Hakem Heyetinde, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda görev almak üzere, Murat KAYA'nın asil üye olarak ilgili Müdürlüğe bildirilmesine.29.01.2016

KARAR:2

Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Karasu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 19/01/2016 tarih ve 27566120-496-E.82 sayılı ve Tüketici Hakem Heyeti Üye Talebi konulu yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Karasu İlçe Tüketici Hakem Heyetinde, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda görev almak üzere, Murat Çağlar YANBUL'un asil üye, Ercan BASMACI'nın yedek üye olarak ilgili Müdürlüğe bildirilmesine.29.01.2016

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.01.2016

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.29.01.2016
Haber Tarihi : 30/3/2016
Paylaş