KARAR:1       
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/421 Esas sayı ve 04/02/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20 yıllık kıdeme tecrübeye sahip mobilya ustasının 2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, net 1.500,00-TL (BinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.13.04.2016.34 

KARAR:2
Odamız ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzalanan işbirliği protokolü kapsamında İlimizdeki İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya ve ev dekorasyon bölümü öğrencilerine, bu seneki Komite Bütçesi istihkakından 3.000,00-TL'nin, sektördeki yetişmelerini teşvik etmek amacıyla destek verilmesine, Okul Aile Birliklerinden gelecek öğrenci listesine istinaden Okul Aile Birlikleri Banka hesabına aktarılmasına.13.04.2016.34

KARAR:3
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki  8.Meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.13.04.2016.34 

KARAR:4
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2016.34

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.13.04.2016.34

Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş