KARAR:1            
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 28704375-089 sayılı bilgi talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda istenilen Sakarya merkez ve ilçelerinde medikal malzeme satışı, medikal malzeme tamir, bakım ve onarımı işleri yapan firmaların unvan, adres ve telefon bilgileriyle ilgili Komitemizin hazırlamış olduğu ekteki listenin adı geçen kuruma gönderilmesine.14.04.2016.37
                        
KARAR:2            
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.04.2016.37

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.14.04.2016.37

Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş