KARAR:1
Meslek grubu üyelerimizden kendi işyerlerine yeni işe alınacak personeller için eski firmasından bilgi alınması, firmaların faydasına olacağı düşüncesiyle meslek grubu üyelerimize tavsiye niteliğinde Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.03.08.2016.46

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.08.2016.46

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.03.08.2016.46


Haber Tarihi : 15/8/2016
Paylaş