KARAR: 1
Halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda maddelerindeki bilhassa et ve süt ürünlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin sektörümüzde haksız rekabete yol açtığından  kontrol mekanizmasının daha sıkı bir şekilde uygulanması hususunda ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.06.04.2010.15
KARAR:2
Gıda üretim izinleri için 2'nci ve 3'üncü sınıf işletmeler kendi illerinde bulunan Tarım İl Müdürlüklerinden üretim izinlerini alabilmektedirler. Ancak 1'inci sınıf işletmelerin üretim izin belgelerinin ancak Ankara'da Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alabilmektedirler. Bu da yaklaşık 1 ay gibi sürede olabilmektedir. Bu uygulama hem çifte standarda yol açmakta  hem  de zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı da 1'inci sınıf gıda üretim belgelerinin de bulundukları illerin Tarım İl Müdürlüklerinden alınabilmesi hususundaki teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.06.04.2010.15
KARAR:3
Meslek gurubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.04.2010.15
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.06.04.2010.15
Haber Tarihi : 16/4/2010
Paylaş