KARAR:1
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 21.09.2016 tarihli 97824442-305.04.01.02-E.2054480 sayılı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter Ve Planlanması ile Üretim ve Satış Esasları ile ilgili Talebimiz hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.21.11.2016.41

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.10.2016 tarih ve 19933 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.21.11.2016.41

KARAR:3
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 25.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.21.11.2016.41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.11.2016.41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.21.11.2016.41
Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş