KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1202 Esas Sayı ve 16/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, telefon hattı bayinde 6 yıl tecrübeli satış elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, asgari ücret miktarı olabileceği, kişinin performası ve çalışmasına göre işverenin tasarrufu ile artış gösterebileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.12.2016

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Teknokent A.Ş.'nin 13/12/2016 tarih ve 2016-279 sayılı yazısı görüşüldü.
20-24 Mart 2017 tarihleri arasında Hannover/Almanya'da gerçekleşecek olan 2017 Cebit Uluslararası Bilişim Teknolojileri fuarına Teknokent bünyesinde ve şehirde bulunan yazılım ve donanım üretimi ve ar-ge çalışmaları yapan, katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların Odamız ve Teknokent logoları altında fuarda yer almaları sektörümüz ve Sakarya açısından fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple ilgili fuara katılım için gerekli olan 22.000TL+KDV bedelin Odamız bütçesinden ödenmesiyle ilgili Yönetim Kurulumuz'dan gerekli çalışma ve desteği beklemekteyiz.30.12.2016

KARAR:3
Bazı gsm operatörlerinin vatandaşların gsm hatları üzerinden almış oldukları cep telefonlarının 2 taksit üst üste ödenmediği takdirde alınan cep telefonunun gsm operatörü tarafından kapatılacak olması meslek grubu üyelerimizi mağdur edecek olup, gsm operatörleri tarafından ilgili cep telefonlarının bu şekilde kapatılması işleminin kaldırılmasıyla ilgili BDDK'ya iletilmek üzere TOBB'a yazı yazılmasına, konuyla ilgili açıklamamızın Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.30.12.2016

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.12.2016

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.30.12.2016
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş