KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/655 Esas sayı ve 28/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 15/01/2005 – 27/05/2016 tarihleri arasında 11 yıl kadar kapı üretimi ve orman ürünleri ile ilgili kazan bölümünde görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.06.02.2017/42

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/5 Esas sayı ve 06/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 13 yıllık kıdeme sahip kontrplak kesim ve ebatlama işinde çalışan kişinin 02/03/2013 tarihi itibariyle ücretine ek olarak alması gerekli olan yemek ve servis maliyetinin aylık ve günlük tutarı için komitemiz tarafından, servis bedelinin kilometreye ve araçtaki kişi sayısına göre farklılık göstermesi sebebiyle tespit edilemediği, günlük 1 öğün yemek bedelinin KDV dahil 4,75-TL (DörtTürkLirasıYetmişBeşKuruş) olabileceği ve kişilerin çalışma şartlarına göre aylık bedellerin değişebileceği sebebiyle aylık bedellerin tespit edilemediği, aynı zamanda işverenin yemek ve servis hizmeti verme zorunluluğu olmayıp, işveren tarafından yemek ve servis hizmetinin kendi inisiyatifine bağlı olarak ya da aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak verilmekte olduğu kanaatlerimizin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.06.02.2017/42

KARAR:3
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 25.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.06.02.2017/42

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.02.2017/42

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.02.2017/42
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş