KARAR:1
Odamıza gelen ve komite havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13.03.2017 tarih ve 4388 sayılı Cep Telefonu Taksitli Satış hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.20.03.2017

KARAR:2
Sakarya İli ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde görevli asil ve yedek üyeleri ile Heyet Başkanlarının katılımıyla 2017 Mart ayı içerisinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere komite bütçemizden karşılanmak üzere yemekli istişare toplantısı yapılmasına, toplantıyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.20.03.2017

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.20.03.2017
Haber Tarihi : 22/3/2017
Paylaş