KARAR:1
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 29 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 12:00'de Poyrazlar Gölü Piknik Alanında yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımızın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.05.04.2017/55

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.04.2017/55

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.05.04.2017/55
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş