KARAR:1
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eczanelerle 186 kalem tıbbi medikal malzemenin temini konusunda sözleşme yapmış olması meslek grubumuzda yer alan medikal firmaları haksız rekabet altına sokmuştur. Medikal firmaların mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili ekte yer alan yazımızın Sağlık Bakanlığına iletilerek, haksız rekabet uygulamasının sonlandırılmasıyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesine, meslek grubu üyelerimizin de bilgilendirilmesi amacıyla konu hakkında Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.11.05.2017/50

KARAR:2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.05.2017/50

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.05.2017/50
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş