KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/29 Esas sayı ve 09/02/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20/09/2014 – 08/05/2015 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay kadar kereste işyerinde salım, satım, muhasebe, genel koordinatör, işçilerin araçla getirilip götürülmesi ve ayrıca imalatta çalışan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.31.03.2017/43

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.03.2017/43

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.31.03.2017/43
Haber Tarihi : 2/6/2017
Paylaş