KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Odamız üyesi olmayan Karabulutlar Isıtma Soğutma Sistemleri – Yunus KARABULUTLAR firmasının fatura tasdikleri hakkındaki yazısı görüşüldü.
Oda Muamelat Yönetmeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliği'nden alınan şifahi bilgilere istinaden söz konusu fatura tasdikleriyle ilgili firmaların Odamız üyesi olmaması ve işin Sakarya ilinden farklı bir ilde yapılması sebebiyle, fatura onaylarının ilgili firmaların bağlı oldukları Odalar tarafından ya da işin yapıldığı ildeki Oda tarafından yapılması gerektiğiyle ilgili firmaya Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.02.08.2017/60

KARAR:2
Meslek grubu üyelerimize yönelik "ısıtma ve soğutma teknolojisinde hibrit sistemler" konusunda 18 Ağustos 2017 Cuma günü 15:00'te Odamız 1 nolu toplantı salonunda eğitim düzenlenmesine, eğitimdeki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına. Söz konusu eğitimle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.02.08.2017/60

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.08.2017/60

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.02.08.2017/60
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş