KARAR:1
Gsm ve Bilişim sektöründe kalitenin ve nitelikli istihdamın artması, tüketicinin ve meslek mensuplarının haklarının korunması, şikayetlerin azalması Odamız meslek komitesinin daha fazla işlerlik kazanması amacıyla; 
- Gsm ve Bilişim sektöründe açılacak işyerlerinin standartlarının belirlenmesi,
- Gsm ve Bilişim sektöründe iş yeri açacak kişinin mesleki yeterlilik belgelerinin belirlenmesi,
- Gsm ve Bilişim sektöründe çalışacak personelin mesleki yeterlilik belgelerinin belirlenmesi, 
- Gsm ve Bilişim sektöründe bulunan firmaların kalitelerinin devamı için denetlenmesi ve ara eğitimler verilmesi,
konularında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ve Odamız meslek komitesinin dahilinde çalışma yapılmasının önemini arz etmekteyiz.

Yapılacak bu çalışma sonucunda Gsm ve Bilişim sektöründeki firmaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesine kayıt edilip, üye olması sağlanacağı gibi (Gsm ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük kısmı Esnaf Odalarına kayıt olmaktadır) bu sektörlerin kalitesinin artacağı ve sektörlerin istatistik veri oranlarının doğru hesaplanması, yerli üretim ve ithalatın azalması konularında fayda sağlayacağı komitemiz tarafından tespit edilmiştir.

Yapılacak bu çalışma dünyanın en yüksek katma değer yaratan iki sektörü olan gsm ve bilişimin, ülkemizde daha nitelikli, kaliteli ve kayıt altında olmasını sağlayacaktır.

Meslek komitemizin üyelerimiz ve meslek mensuplarımız ile yapılan istişareler sonucunda, Gsm ve Bilişim sektöründeki bu kargaşa ve karmaşıklıktan ancak sektör birliği oluşturulması ile bir sonuca varılacağı kanaati oluşmuştur.

Bu sebeplerden dolayı başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn.Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun destekleri ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut KÖSEMUSUL ve Yönetim Kurulu Üyeleri koordinatörlüğü ile aynı zamanda Meslek Komite Üyelerinin ortak çalışmasıyla tüm Türkiye'yi kapsayacak ve ülkemizde bulunan Gsm ve Bilişim sektöründeki meslek grubu mensuplarının haklarını da koruyacak bu çalışmanın Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlatılması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektör birliklerinin oluşturulması için yapılacak çalışmaların hız kazanmasını arz ederiz.
Konu hakkında Yönetim Kurulumuz nezdinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılarak girişimde bulunulmasına.29.09.2017

KARAR:2
Gsm ve Bilişim sektöründeki iş yerleriyle ilgili kriterlerin belirlenerek ve sektör birliği oluşturulduktan sonra konu hakkında Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.29.09.2017

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.09.2017

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.29.09.2017
Haber Tarihi : 19/10/2017
Paylaş