KARAR:1
Çeşitli sektörlerde yürürlükte olan mesleki standartların araştırılarak bir sonraki Komite toplantımıza sunulmasına, çeşitli mesleki sivil toplum örgütlerinde hazırlanmış olan mesleki standartlarla ilgili çalışmaların ileride yapılacak meslek komitesi toplantılarında örnek alınarak Komite üyelerimiz tarafından taslak hazırlanmasına.03.11.2017

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.11.2017

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.03.11.2017
Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş