KARAR:1
Meslek grubu üyelerimize yönelik "kafe, restaurant ve endüstriyel ısıtma sistemleri" konusunda Odamız Eğitim Salonunda 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10:00'da eğitim düzenlenmesine, etkinlikteki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına, etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.01.11.2017/63

KARAR:2

Yaklaşan kış ayları sebebiyle üyelerimizin ve halkımızın mağdur olmaması için ev ve iş yerlerindeki kombilerde oluşabilecek olası donma riskine karşı ekte hazırlamış olduğumuz metnin Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.01.11.2017/63

KARAR:3
AGDAŞ yetkili firmalarının yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılarla ilgili AGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ekte hazırlamış olduğumuz açıklamamızın yazılı olarak gönderilmesine.01.11.2017/63

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.11.2017/63

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.01.11.2017/63
Haber Tarihi : 8/11/2017
Paylaş