KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Özel Adamedica Tıp Merkezi (Ada Sina Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.)'nin 27.10.2017 tarihli Muayene ve Tedavi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Oda personelinin özel sandığa bağlı sağlık güvencesi de dikkate alınarak konunun Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine.09.11.2017/56

KARAR:2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.11.2017/56

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.09.11.2017/56
Haber Tarihi : 1/12/2017
Paylaş