KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/581 Esas  sayı ve 03/11/2017   tarihli  yazısı görüşüldü.
Dava konusu;  davalı iş yerinde 09/03/2008 ile 13/09/2017 tarihleri arasında malzeme depo elemanı olarak çalışan bir işçisinin Eylül 2017 itibari ile net ve brüt maaşının, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.11.2017/55
Haber Tarihi : 8/12/2017
Paylaş