KARAR: 1
Genel Sekreterliğin Meslek Komitemize havale ettiği,   Sakarya İş Mahkemesi'nde halen görülmekte olan, iş kazası kaynaklı bir tazminat davasının ara kararı gereği, temiz su boru hattı döşeme işinde çalışan, 39 yaşındaki, ilkokul mezunu, tecrübeli bir ustanın alabileceği bir öğün yemek ücretinin ne kadar olabileceği hususundaki 28/07/2010 tarih ve 2009/696 Esas sayılı yazısı olup, görüşüldü.
Miktarı kafi müzakereden sonra temiz su boru hattı döşeme işinde çalışan, 39 yaşındaki, ilkokul mezunu, tecrübeli bir ustanın bir öğün yemek ücretinin 6,00-TL (AltıTürkLirası) olduğunun adı geçen Mahkemeye bir yazı ile bildirilmesine.03.09.2010.22
KARAR: 2
Kocaeli Ticaret Odası'nın Komitemizle eşdeğer Meslek Komitesince 01 Eylül 2010 Çarşamba günü verdiği iftar yemeğinin değerlendirilmesi yapılmıştır.03.09.2010.22
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.09.2010.22
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.09.2010.22
Haber Tarihi : 13/9/2010
Paylaş