KARAR:1
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.06.03.2018

KARAR:2
Zincir mağazalarda oluşan haksız rekabetle cep telefonu satışına karşı yerel basında Basın Yayın Servisimizce haber yapılmasına.06.03.2018. 

KARAR:3
Zincir mağazalar kampanya yaparken rekabet kurulundan onay alıyor mu? Bim ve A 101 mağazaları son yaptıkları I phone X ürünleri için rekabet kurulundan izin almış mıdır? Bu konuların Ticaret ve Belgeler Servisimiz tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yazı yazılarak sorulmasına.06.03.2018

KARAR:4
Sektör birliği çalışmaları ile ilgili kamuoyu oluşturulması için yerel basında Basın Yayın Servisimizce haber yapılmasına.06.03.2018 

KARAR:5
SATSO Yönetim Kurulun Başkanı Sayın Mahmut KÖSEMUSUL'un uygun olduğu bir gün ve zamanda sektör birliği çalışmaları ve meslek komitesi çalışmaları hakkında istişare toplantısı yapılmasına ve Sayın Mahmut KÖSEMUSUL'a bilgi verilmesine.06.03.2018 

KARAR:6
Kocaali Tüketici hakem heyetine T.C. Kimlik Nosu 3118214564 olan Yalçın ARI'nın atanmasına karar verilmiş olup bunun ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.06.03.2018 

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.03.2018

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.06.03.2018
Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş