KARAR:1

Meslek Grubumuzun üyeleri karşısında sadece rakamla ifade edilen bir tanım ile anılmak yerine örneğin (25.meslek grubu) grup üyelerinin faaliyetlerini ifade eden bir tanımla anılmasının gerekli olduğunu yaptığımız toplantı sonucunda değişiklik yapılarak “Ağaç Sanayi ve Orman Ürünleri” olarak  kullanılmasını, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde web sayfasında ve mobil uygulamada komite isminin yanında açıklama olarak yayınlanmasına.09.05.2018.02

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 09.05.2018.02

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi. 09.05.2018.02

Haber Tarihi : 21/6/2018
Paylaş