KARAR:1

Meslek Komitemizin aylık olağan toplantılarının, her ayın ilk Çarşamba günü saat 15:00’te yapılmasına, toplantılarla ilgili davetlerin komite üyelerinin e-posta adreslerine e-posta gönderilerek ve cep telefon numaralarına sms gönderilerek yapılmasına.11.04.2018/01

KARAR:2

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereği, mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından Odamızdan istenecek hakem, bilirkişi ve ekspertiz görevlendirmelerinde meslek grubumuzla ilgili konularda aşağıda isimleri yazılan kişilerin görevlendirilmesine.11.04.2018/01

Hakem – Bilirkişi:

Asil:                                                    Yedek:

1- Ömer Mustafa Göbeloğlu              1-Ömer Balaman

2- Recep Sezer                                   2-Dündar Altaş

 

Ekspertiz:

Asil:                                                    Yedek:

1- Feridun Yıldıran                            1-Ertugrul Kurşun

 

KARAR:3

Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları genel hatlarıyla belirlenmiş ve karara bağlanmıştır.

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2018/01

KARAR:5

            Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2018/01
Haber Tarihi : 24/6/2018
Paylaş