KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi’nin 2017/882 Esas sayı ve 20/06/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 11 yıllık mesleki kıdemi bulunan mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirket bünyesinde yükleme - boşaltma işçisi olarak görev yapan işçinin 05/06/2017 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte AGİ  dahil net 1.800-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 01.08.2018/05

 

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.08.2018/05

 

KARAR:3

            Dilek ve temenniler dinlendi.01.08.2018/05

Haber Tarihi : 11/8/2018
Paylaş