KARAR: 1   
Meslek Komitemizin 08/10/2010 tarihli kararı gereği 26.Meslek Komitemizle
müşterek toplantı yapma talebimize istinaden 25/10/2010 Pazatesi günü  gerçekleştirdiğimiz   müşterek komite toplantısının değerlendirilmesi yapıldı.05/11/2010-20
KARAR: 2
26.Meslek Komitesiyle müşterek yapılan toplantıda aldığımız karar
istinaden  Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden Doçent Dr.Cemalettin KUBAT ve Araştırma Görevlileriyle sektörün durumu görüşüldü. Sektör analiz çalışmalarının başlatılabilmesi için SATSO olarak Üniversite'nin ilgili birimleriyle birlikte çalışması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 05/11/2010-20 
KARAR:3
SAMOB, ASEM, Serdivan Belediyesi işbirliği ile  04 Kasım 2010 Perşembe
günü düzenlenen Marmara Kalkınma Ajansı'ndan Abdülkadir USLU'nun mobilya sektörüne ait sunumuna Meslek Komitesi olarak katıldık ve toplantının değerlendirilmesi yapıldı. 05/11/2010-20 
KARAR: 4
Meslek Komitemizle birlikte mobilya sektörümüzün durumunu değerlendirmek
üzere 08/10/2010 tarihinde Serdivan Belediye Başkanı Sayın Yusuf ALEMDAR'ın ziyaretinin değerlendirilmesi yapıldı. 05/11/2010-20 
KARAR: 5
Meslek Komitemizde faaliyet gösteren halı-laminat-perde v.b. işleriyle iştigal eden meslek mensuplarıyla 06 Aralık Pazartesi saat:13.00'te SATSO'da bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 05/11/2010-20 
KARAR: 6
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.10.2010.19
KARAR: 7
Dilek ve temenniler dinlendi.08.10.2010.19
Haber Tarihi : 2/12/2010
Paylaş