KARAR: 1
Meslek Komitemizce, SEMAG (Sakarya Endüstri Mühendis Mühendisliği
araştırma Grubu) ile Odamız 26.Meslek Komitesi ile müştereken 15 Aralık 2010 Çarşamba günü saat:10.30'da Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda “Firmaların Başarısında  Eğitimin Yeri ve Önemi” konusunda Prof.Dr.İlhami KARAYALÇIN'ın vereceği eğitim seminerinin 8'nci ve 26'ncı meslek grubu üyelerimize e-mail, sms ve Odamız web sayfasında duyurulmasına.06.12.2010.21
KARAR: 2
Yukarıdaki eğitim semineri öncesinde sektörümüzde yapmayı planladığımız 10 eğitim konusunun belirlenmesi amacıyla ekteki anketimizin e-mail ve Odamız Web sayfasında duyurusunun yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 06.12.2010.21
KARAR: 3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.12.2010.21
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.06.12.2010.21

 

 

 

Haber Tarihi : 14/12/2010
Paylaş