KARAR:1
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.02.2019/12
KARAR:2
Dilek ve temenniler dinlendi.07.02.2019/12
KARAR:3
Sağlık Bakanlığı’nın  Kamu hastanelerinin ihtiyaçlarını tek kanaldan temin etme konusunda  Devlet Malzeme Ofisiyle ön protokolünü gerçekleştirdiği ‘’Sağlık Market ‘’ uygulaması bayi sıfatıyla yıllardır kamu hastanelerinin tedarikçisi konumundaki medikal firmaların ticari gelecekleri için ciddi kaygılara sebep olmaktadır.
Kamu hastanelerinin merkezi  alım yöntemini benimsemesinden sonra üretici ve ithalatçı firmaların ihalelere girmesi  nedeniyle  ticari pazarda uzun bir süredir sıkıntılar yaşayan medikal firmalar bu  uygulama hayata geçtiğinde yok olmanın eşiğine gelecektir.
Mevcut durumda alacaklarını uzun vadelerde tahsil edebilen , bu süre içinde son zamanlardaki  olumsuz  piyasa gelişmelerinden dolayı  ciddi finansman maliyetlerine katlanmak zorunda olan medikal sektör, 2008 yılından beri  artış yapılmayan  SUT   fiyatları nedeniyle ürünleri değerinden  satma konusunda da ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.
Ülke genelinde küçük ölçeklerine rağmen toplamda ciddi bir istihdam oluşturan ,mevcut piyasa şartlarının yanında yasal düzenlemelerle her gün yeni sorunlarla uğraşmak zorunda kalan medikal firmalar,   şartların iyileştirilmesi ve sıkıntıya sebep olabilecek yasal düzenlemelerin ve girişimlerin engellenmesi konusunda üyesi oldukları  Ticaret ve sanayi  odalarının ve yine çatı kurum olan  TOBB ‘nin  desteğine  ciddi ihtiyaç duydukları bir dönemi yaşamaktadırlar.
Bu kapsamda odamızca TOBB nezdinde  bir çalışmanın başlatılması konusundaki çabaların sektörde faaliyet  gösteren  firmaların geleceği açısından ciddi önem arz ettiğini  ifade etmek gerekir. Konu hakkında Odamız Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz.07.02.2019.12
KARAR:4
Sakarya Sağlık İl Müdürlüğünün 14.01.2019 tarih 24404279-549 sayılı Hastaların İşitme Cihazı Alımı Hakkındaki yazısının görüşülmesi.
Malumatın hasıl olduğuna.07.02.2019.12

KARAR:5
Komite toplantılarımızda sektörel bazda meslek grubu üyelerimizin sorunlarını görüşmek üzere her toplantıya komitemiz tarafından grup üyelerimizin davet edilmesi kararımıza istinaden, Mart ayındaki komite toplantımıza Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin sektörel sorunlarını görüşmek üzere komitemiz tarafından davet edilmesine.07.02.2019.12


Haber Tarihi : 19/2/2019
Paylaş