KARAR:1
T.C. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 15.05.2019 tarihli Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Kararları hakkındaki E-1253 sayı ve 24.05.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Malumat hâsıl olduğuna.04.07.2019/18

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 04.07.2019/18

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.07.2019/18
Haber Tarihi : 24/7/2019
Paylaş