KARAR: 1
Mobilyada  uygulanan %18 KDV sektörümüzün ticari  hacminin daralmasına böylelikle  hem üreticinin hem satıcıların hem de alıcıların mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda üretim malzemesi olan kullanılan Kumaş gibi malzeme girişinde uygulanan KDV %8 iken  ürün çıkışında KDV %18 olarak  uygulanmaktadır.
Odamız Ticaret servisince sektörümüzdeki ticari hayatı canlandırmak adına %18 KDV'nin % 8 ‘e çekilmesi hususunun TOBB ‘e bildirilmesinin yönetim kuruluna arzına.
KARAR: 2
İlimizde kurulması planlanan Mobilya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer tespiti konusunda çalışmaların hızlandırılması hususunun yönetim kuruluna arzına.
KARAR: 3
Mayıs ayı içinde Düzce ilinde yapılacak olan MARKA illeri Mobilya ürünleri meslek komiteleri toplantısına komite olarak iştirak edilmesine
KARAR: 4
Şehrimizde zaman zaman açılan KAPATIYORUZ adındaki mağazaların işyeri açma ruhsatlarının olup olmadığının denetlenmesi hususunda Adapazarı, Erenler  ve Serdivan Belediyelerine yazı yazılmasının yönetim kuruluna arzına.
KARAR: 5
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.
Haber Tarihi : 5/5/2011
Paylaş