KARAR:1
Kocaeli Ticaret Odası'ndan gelen ve Yönetim Kurulumuzca  Komitemize havale edilen Kocaeli Ticaret Odası 20.Meslek (İletişim, Kırtasiye, Danışmanlık ve Bilgisayar)  Komitesinin  Doğu Marmara Kalkınma (TR 42) Ajansı (MARKA) kapsamındaki illerin emsal meslek komiteleriyle Odamızın evsahipliğinde toplantı yapma talebi görüşüldü.

Sözkonusu müşterek komite toplantısının Kurban Bayramı sonrasındaki hafta içerisinde Odamız 12 (KIRTASİYE, BASKI İŞLERİ VE MEDYA KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ)'nci ve 28 (TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİSAYAR FAALİYETLERİ)'inci Meslek Komitelerinin de katılımlarıyla yapılmasının uygun olduğuna.30.09.2011.31
      
KARAR:2                
Meslek Komitemizin, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.30.09.2011.31

KARAR:3
Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.Grup üyelerimize düzenleyeceğimiz yemekli toplantı sırasında söz konusu levhaların üyelerimize dağıtılmasına .Toplantı tarihinin daha sonra belirlenmesine.30.09.2011.31                       
KARAR:4
Gar meydanında kayıtdışı cep telefonu satışlarının sektörümüz meydana getirdiği haksız rekabeti önlemek adına konunun komite olarak  Yönetim kurulu başkanlığımız ile  birlikte Maliye,  Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye başkanlığı bünyesine taşınmasına.30.09.2011.31 
                  
KARAR:5
Odamız üyeleri ve halkımızın ileride doğabilecek sorunların önüne geçilmesi ve mağduriyetlerini önlenmesi adına kendilerinden habersiz adlarına açılmış olabilecek GSM hatlarının bağlı bulundukları operatörlerin aranarak varsa aktivasyonlarının kapatılmasının sağlanması yönünde web sitemiz vasıtasıyla uyarılmasına.30.09.2011.31
     
KARAR:6
Sektörümüzün yerel ve ulusal karşılaştığı sorunların  ilimize ziyaretleri sırasında milletvekillerimize sunulduğu ve konunun takipçisi olacağımızın aynı zamanda sektörel sorunlarımızın  her meclis toplantımızda görüşüldüğü  hususlarının  grup üyelerimize Odamız Web TV arşivinden takip edilebileceğinin duyurulmasına.30.09.2011.31

Haber Tarihi : 10/10/2011
Paylaş