KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesinin 2019/157 Esas sayı ve 23.09.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 7 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve "doğalgaz tesisat ustası " olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 02/02/2019 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarın %10 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 07.10.2020/34

KARAR:2
T.C Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’ nın rayiç fiyat tespiti hakkındaki 21.09.2020 tarih ve 54356954-420.03-E.548815 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda tanım ve tarifi yapılan işlerle ilgili malzemelerin KDV hariç güncel birim fiyatlarının aşağıdaki şekilde olacağı kanaatimizin ilgili kuruma yazı yazılarak bildirilmesine.07.10.2020/34

Ürün Tanımı Birim Fiyat
Dual Tipi Geri Tepme Ventili (Çekvalf) Ø125mm 300,00TL
Tam Geçişli Küresel Vana Ø150mm 2.100,00TL
Geri Tepme Ventili Vana (Çekvalf) Ø125mm 1.100,00TL
Yanmaz Ve Su Geçirmez Kumaştan İmal Vana Yalıtım Ceketi NW 150mm 200,00TL


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.10.2020/34

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 07.10.2020/34

Haber Tarihi : 15/10/2020
Paylaş