KARAR:1 
Süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürünlerinde fire ve zayiat oranlarının tespiti hususunda genel sekreterlikçe çalışma yapılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.06.12.2011.34

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.12.2011.34

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.12.2011.34

Haber Tarihi : 15/12/2011
Paylaş