KARAR:1 
T.C. Sakarya Valiliği Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Teşekkür Mektubu hakkındaki 13.10.2020 tarihli yazısı görüşüldü.
Teşekkür mektubu hakkında malumat hâsıl olduğuna.04.11.2020/35

KARAR:2
T.C. Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 2021 Yılı Birim Fiyat Hazırlığı hakkındaki 71621987-755.03.06-219173 sayı ve 16.10.2020 tarihli yazısı görüşüldü. 
İlgili yazıda bahsi geçen inşaat rayiç ve birim fiyatlarına esas işçilik-araç ve gereç listeleri ile mekanik ve elektrik tesisatı birim fiyat listesindeki iş kalemlerinden meslek grubumuzla ilgili ürünlerin piyasa değerlerinin meslek komitemiz tarafından yapılacak araştırmalar sonucu tespit edilerek ilgili kuruma bildirilmesine.04.11.2020/35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.11.2020/35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.04.11.2020/35

Haber Tarihi : 13/11/2020
Paylaş