KARAR:1
Meslek grubu üyelerimize dağıtılmak üzere Odamızın logosu ve meslek komitemizin isminin yazılı olduğu ajanda ve kalem yaptırılmasına, söz konusu ajandaların masraflarının Komite Bütçemizden karşılanmasına. 02.12.2020/36

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.12.2020/36

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 02.12.2020/36

Haber Tarihi : 14/12/2020
Paylaş