KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2010/554 Esas sayı ve 23/12/2011 tarihli yazısı ile talep ettiği, yaklaşık 6 yıllık bir tecrübeye sahip kalorifer kazan dairesi sorumlusunun ortalama ne kadar aylık miktarı alabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu yaklaşık 6 yıllık bir tecrübeye sahip kalorifer kazan dairesi sorumlusunun, Haziran 2009 tarihi itibariyle alabileceği ortalama  aylık miktarı, o tarihteki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu  2009 Yılının ilk altı ayındaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;666,00-TL (AltıyüzaltmışaltıTürkLirası), net olarak;477,18-TL (DörtyüzyetmişyediTürkLirasıonsekizkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.06.01.2012.40
             
KARAR:2
T.O.B.B.'un,  Odamız üyelerinin faaliyet (N.A.C.E.  Kodu)  kodları, meslek  grupları ile Odamızın Meslek Gruplarının  çalışmalarının kendi bünyelerinde tespit edileceğine dair 14 Aralık 2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
           
Malumat hasıl olduğuna.06.01.2012.40
           
KARAR:3
Meslek Komite Üyelerimiz ve Adapazarı Belediyesi yetkililerince doğalgaz döşenmesi esnasında doğalgaz kazısı hususunda gerekli izinler verilmediğiyle alakalı sorunun çözümüne yönelik olarak toplantı yapılmasına yönelik talebimize cevap gelmesine müteakip Ocak/2012 ayında Odamızda tekrardan toplanılmasına. 06.01.2012.40
           
KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.01.2012.40
           
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.01.2012.40

Haber Tarihi : 11/1/2012
Paylaş