KARAR:1
T.O.B.B.'un,  Odamız üyelerinin faaliyet (N.A.C.E.  Kodu)  kodları, meslek  grupları ile Odamızın Meslek Gruplarının  çalışmalarının kendi bünyelerinde tespit edileceğine dair 14 Aralık 2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
                      
Malumat hasıl olduğuna.13.01.2012.35

KARAR:2
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, K.K.K.1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nın, ihale yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meslek Grubumuz üyesi Seçkin SANDIKYAPAN –SEÇKİN ANALİZ LABORATUVARI- firması hakkında disiplin cezası uygulanmasını talep ettiği  06.12.2011 tarih ve 3894 sayılı yazısı görüşüldü.
                       
Meslek Komitemizce sağlıklı bir inceleme yapabilmesi bakımından adıgeçen kurumdan ihale mektubundaki ilave ve ekler ile teknik şartnamenin istenilmesine ve üyemizin de bir sonraki Komite toplantımıza davet edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.01.2012.35   

KARAR:3
Birimler arası değişiklikler ile yeni alınan personelin duyurularının e-bültenle yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.01.2012.35

KARAR:4
Meslek Komite üyelerimizce dağıtamadığımız kalan Oda kayıt levhalarının  dağıtımın özel kargo aracılığıyla dağıtımının yapılması.13.01.2012.35

Haber Tarihi : 19/1/2012
Paylaş