KARAR:1             
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic.A.Ş.Adapazarı Fabrikası'nda, ürettikleri MDF-Kaplama-Parke-Emprenye ve tutkal tesislerinde yıllık üretim esnasında karşılaşılan fire ve zayiat oranlarını talep ettiği 06/02/2012 tarih ve 42 sayılı yazısı görüşüldü.
             
Odamız Ticaret Servisi'nce diğer büyük Odalardan da görüş talep edilmesine.29.02.2012.39
             
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.02.2012.39

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.29.02.2012.39

Haber Tarihi : 7/3/2012
Paylaş