KARAR:1 
Oda hizmet binamızda Mayıs veya haziran aylarında Meslek grubumuzdaki üyelerimize yönelik satış ve tahsilâtta karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konulu Komitemizce belirlenecek Sakarya üniversitesinden bir akademisyence seminer verilmesine. Seminere 26.Meslek grubunun da davet edilmesine.04.05.2012.39
              
KARAR:2             
Sektördeki ekonomik durgunluğu aşmak ticareti geliştirmek adına sektörde uygulanan KDV oranının %8 e çekilmesi hususunda Ticaret Servisimizce TOBB'ye yazı yazılmasına.04.05.2012.39
             
KARAR:3             
Dilek ve temenniler dinlendi.04.05.2012.39
Haber Tarihi : 14/5/2012
Paylaş