KARAR:1
Genel Sekreterliğin faaliyet kodları ve Meslek Grubumuz ile ilgili komite görüşümüzün talep ettiği yazısı görüşüldü.
Meslek Komitemizce halen şu anki mevcut durumunda kalınması görüşümüzün Yönetim Kuruluna arzına.22.05.2012.37

KARAR:2
Ev-Kur ve senetle satışla yapan mağazalarda, senedini ödememe durumunda vatandaşlara tehdit amaçlı, Kanunsuz bir şekilde faturalara cihazınız IMEİ'li kapatılacaktır ibare kaşesi basılmaktadır. Bu değerli  meslektaşlarımızı kullanılmış cep telefonu alımı-satımında tereddüte ticaretini engellemektedir. Yasal olmayan bu durumun engellenmesi, adı geçen şirketlerin uyarılması ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına. 22.05.2012.37

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.05.2012.37 

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.22.05.2012.37

Haber Tarihi : 31/5/2012
Paylaş