KARAR:1 
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2012/973 Esas sayı  ve 30/11/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  01/08/2005 – 28/08/2012  tarihleri arasında Stargraft Orman Ürünleri Tic.San.Ltd.Şti'nde dikişçi olarak çalışan bir işçinin ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
            
2005 –  2012 Yılları arasında bir  dikişçi işçisinin alabileceği aylık ücretin belirtilen tarihlerdeki asgari ücret alabileceğinin olduğunun  adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.19.12.2012.49

KARAR:2                                 
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.12.2012.49

KARAR:3                                 

Dilek ve temenniler dinlendi.19.12.2012.49

Haber Tarihi : 26/12/2012
Paylaş