Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda; "Ticaret Bakanlığının 19.09.2022 tarihli ve 00078298031 sayılı yazısında; Ticaret Sicili Müdürlüklerince iş çevresinde bulunan Oda ve Borsaların Organ Seçimleri yapılıncaya kadar, ihtiyaç halinde yetki belgesi verilmesi işlemlerinin hafta sonlarında da yürütülmesinin uygun olacağı bildirilmiştir." Hususlarına yer verilmiştir.

İlgili yazıya istinaden Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde belirtilen tarihlerde 10.00 - 16.00 saatleri arasında Yetki Belgesi verilecektir.

Odamıza iletilen resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 28/9/2022
Paylaş