Sayın 30. Meslek Grubu Üyemiz,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Organ Seçimleri sonrasında Odamız 30. Meslek Komitesinde boşalan üyelikler nedeniyle 04 Ocak 2023 Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek 30. Meslek Komitesi seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcilerinin Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünden Seçim Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Seçim Yetki Belgesi almak için dilekçe doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

(Gerçek kişilere ait ticari işletmelere yetki belgesi düzenlenmemektedir.)


- Dilekçede aşağıda yer alan bilgilerin EKSİKSİZ ve TAM OLARAK doldurulması gerekmektedir.

a) Tarih,
b) T.C. Kimlik No (Yetkili kılınan kişinin),
c) Yetkili kılınan kişinin adı soyadı,
d) Şirket veya kooperatifin Ticaret Sicil Numarası,
e) Şirket veya kooperatifin Unvanı,
f) Birden fazla yetkilisi olan şirket veya kooperatiflerin;
 - Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
 - Münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. (Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.)

- Şubeler İçin;
Şubeler için yapılacak Seçim Yetki Belgesi talep dilekçelerinde Şube Unvanı ile birlikte Şube Ticaret Sicil Numarası mutlaka yer almalıdır.

*Dilekçedeki bilgilerin doğruluğu Odamız tarafından kontrol edildikten sonra işleme alınacaktır.

Yetki Belgesi Talep Dilekçesi örneğine ulaşmak için tıklayınız.
Duyuru Tarihi : 16/12/2022
Paylaş