Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan ve yayınlanan Usul ve Esaslara istinaden; kadın ve genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin öneriler sunmak amacıyla illerde TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu oluşturulmaktadır.

Odamız bünyesinde oluşturulacak TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu için başvuruların http://girisimcilik.tobb.org.tr/ adresi üzerinden 18 Eylül 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Duyuru Tarihi : 12/9/2023
Paylaş