2024 yılının 2 ayını geride bırakırken hem ülkemiz hem de dünya için sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.  Kuzeyimizde 2 yıldır Rusya – Ukrayna savaşı devam ederken, güneyimizde de bir soykırım var. Buna savaş demek anlamsız. Çünkü hiçbir savaş sebebi sivil halkın öldürülmesini meşrulaştıramaz... Bunun adı ancak katliam olur. Uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisizce seyrettiği ve binlerce masum Filistinlinin ölmeye devam ettiği bölgede bir an önce kalıcı barışın hakim kılınmasını temenni ediyorum. 

Bu bağlamda bağımsız nefes almanın, vatan toprakları üzerinde birlik ve beraberlik içinde yaşamanın nasıl büyük bir nimet olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

Küresel piyasaların gündeminde kuzey ve güneyimizde yer alan savaşlar ve bunların makro ekonomik yansımaları var.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, ekonomideki ivme kaybının küresel piyasaları olumsuz etkilediği gerekçesiyle, küresel büyüme tahminini 2024 yılı için %2,9’a indirdi.

Zaten problemli, sıkıntılı olan makroekonomik dengeleri etkileyen bu iki savaş, Türkiye’de de iç piyasaya olumsuz yansıyor. Petrol fiyatı ve dolayısıyla enerji maliyetleri artıyor. Enerjinin yanı sıra kullandığımız ithal girdilerin maliyetlerinde de önemli yükseliş devam ediyor.

Bunların yalnızca üretimde değil; günlük yaşamda olumsuz etkileri artarak devam ediyor. Tüketiciye yansıyan maliyetlerde artışın devam etmesi enflasyonu da körüklemektedir.

Yüksek enflasyon döneminde işletmelerimiz öngörülemeyen maliyet artışları ile önünü görmekte zorlanmaktadır.

Bu açıdan enflasyonla mücadeleyi öncelikli konu olarak görmekteyiz.

Ekonomi yönetiminin rasyonelleşme politikası kapsamında yürüttüğü uygulamaların etkileri görülmeye başladı.

Bu doğrultuda merkez bankası faiz oranlarıyla enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, hükümetin de bütçe politikaları ve yapısal reformlarla bunu desteklemesi önemli.

Geçtiğimiz hafta merkez bankası politika faizini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkardı.

Faizdeki 500 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde oldu.

Ekonomik tahminlere göre faiz artırım sürecinin ocak ayı itibariyle yüzde 45 olarak tamamlanması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele kararlılığı tavizsiz sürdürülmelidir.

İş dünyası açısından yüksek enflasyon ortamının yatırım iştahını azalttığı ve firmalarımızın öz kaynaklarının da bu paralelde eriyor.

İşletmelerin kaynak girişine ihtiyacının önemli oranda arttığını görüyoruz.

İş dünyasının finansmana erişiminin kolaylaştırılması reel sektörün canlanması yatırımların artması anlamında önemli.

 Bu sorunumuzu her platformda dile getiriyorum, çözülene kadar da girişimlerimiz devam edecek.

Bu konuda yapılacak düzenlemelerin işletmelere rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz.

Dış ticaret verileri

Ekonominin Sakarya verilerine yansıyan kısmı hakkında da bilgi vermek istiyorum.

İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan güncel dış ticaret verileri şöyle;

İlimiz ekim ayında Eylül’e kıyasla yüzde 20,48, 2022 ekim ayına kıyasla ise yüzde 75,65’lik artışla 528,24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023’ün ilk 10 ayında kümülatif olarak 4.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 7. Sıramızı da korumayı sürdürdük.

İlimiz Türkiye otomotiv ihracatının %15.2’sini gerçekleştirdi.

İthalat

TÜİK tarafından açıklanan güncel eylül ayı verilerine göre ise ithalat 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %162’dir.

Üretim yeri bazlı ihracat

Dış ticaret verilerimizden söz ederken yeni bir gelişmenin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 ocak 2024'ten itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak.

İllerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla ticaret bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve TÜİK iş birliği ile böyle bir sistem kuruldu.

Elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. Alt kırılımlarda detaylı analize imkân verecek.

 İllere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeleri de içerecek.

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistikleri ilimizin de ihracat sıralamasındaki yerini yukarı taşıyabilir.

Sakarya’nın üretim açısından bulunduğu yeri gösterecek olumlu bir çalışma olacaktır.

Sanayi üretim endeksi kapasite kullanım oranları

TÜİK tarafından 2023 eylül ayına ilişkin açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre; sanayi üretimimiz aylık bazda %0,1 azalmış, yıllık bazda yüzde 4 artış göstermiştir.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yatırım teşvikleri

Geçtiğimiz günlerde yatırım teşvik belgeleri listesi açıklandı.

Buna göre 2023’te ilimize verilen toplam 171 belge ile 16 milyar tl (16,067,885,136 tl) yatırım desteklenmiştir.

-171 adet belgenin 9 adedi yabancı sermayeye verilmiştir.

-belgelerin; %58’lik kısmı yeni yatırıma,

-%28’lik kısmı tevsi yatırıma,

-ve geri kalan %14’lik kısım modernizasyon ve ürün çeşitlendirmeye verilmiştir.

-2022 yılın aynı ayına göre verilen belge sayısı %12,5 azalmış olup yapılan yatırım destek miktarı ise %45 azalmıştır.

Geçen yılın 8 aylık süreci incelendiğinde verilen belge sayısında %40 artış ve yapılan yatırım desteği miktarında %150 artış görülmektedir.

İSO ikinci 500 listesi de açıklandı

Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun ardından İSO ikinci 500 listesi de açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Sakarya’mızdan 19 firmamız yer aldı.

Önceki yılla kıyaslandığında Sakarya’dan 2 firma listeye ilk kez girdi.

12 firma sıralamasını yükseltme başarısı gösterirken 5 firma ise sıralamada geriledi.

Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

İş dünyası temsilcileri olarak üretim, istihdam ve ihracat potansiyelimizi artırmak, alternatif finans kaynakları bulmak için dijitalleşme ve çevre dostu teknolojilere daha fazla önem ve öncelik vermeliyiz.

Bu konu SATSO olarak bizim en önemli gündem maddelerimiz arasındadır.

Örneğin üyelerimizi Avrupa yeşil mutabakat sürecine hazırlamak için projeler ve programlar geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda sıfır atık, karbon ayak izi, döngüsel ekonomi, atık azaltım, geri kazanım, temiz üretim konusunda çalışmaları ve uygulamaları olan firmalarımızın başvurabileceği “SATSO sürdürülebilir sanayi için atık azaltım uygulamaları” konusunda bir yarışma düzenledik.

Bu yarışma sonucunda başvuranlar arasında yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırım, karbon salınımını azaltıcı uygulamaları olan üyelerimize ödül takdim edeceğiz.

Kuzey Bölgelerinin konut ihtiyacı

Az önce bahsettiğim üzere; sektörel olarak dünyada yaşanan ticari, endüstriyel ve teknolojik değişime entegre olmalıyız. Yeşil dönüşüme hazırlık bu açıdan önemli.

Ancak şunu da özellikle belirtmek isterim ki; bu değişim sadece üretimde değil, üretimin yapıldığı bölgelerin, yaşam alanlarının da değişimi ve gelişimi anlamını taşıyor.

Yeşil üretim, yeşil OSB çalışmalarımız kapsamında tarım alanları hassasiyetini gözeterek özellikle kuzey ilçelerimizde düzenli endüstrileşmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Buradan bakıldığında şu anda Kaynarca, Söğütlü, Ferizli yani kuzey ilçelerimiz büyük bir gelişim ve değişimin eşiğindeler.

Bu bölgelerin sosyal donatı açısından da değişimi karşılaması gerekiyor. Artan nüfusu kaldıracak bir yapıya kavuşmaları önemli.

Dolayısıyla bu ilçelerimizde konutlaşma ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bölgeye gelen nitelikli istihdamın yaşam alanlarını şimdiden planlamalıyız.

İnşaat sektöründeki üyelerimizin bu bölgelerde gelişime uygun konut alanları oluşturmaları önem arz ediyor.

Makine Metal Ur-Ge Projesi Kabul Edildi

Önceki meclis toplantımızda bahsettiğim ur-ge projesi başvurumuz geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Projenin öneminden de şöyle bahsetmek istiyorum; ur-ge projeleri hem sektöre özel konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasını hem de dahil olunan heyetlerde potansiyel müşteriler ile ilişki kurulmasını sağlayan projelerdir.

Proje kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinde projeye katılan firmaların giderlerine %75 oranında destek sağlayan en kapsamlı ihracat projelerinden biridir.

Biz de odamız ve Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği iş birliğinde makine ve metal sektörünün uluslararası rekabetçiliğini artırmak amacıyla sektörde faaliyet gösteren 24 firmanın katılımıyla “Sakarya Uluslararası Makine ve Metal Kümesi” adıyla ur-ge projesi için Ticaret Bakanlığı’na resmi proje başvurumuzu yapmıştık. Kabul edildi.

Çalışmalarımız hızla başladı. Süreçler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şu an projenin ilk faaliyeti olan katılımcı firmalara yönelik ihtiyaç analizi aşamasındayız.

EFQM’de 4 yıldız belgesi

Ulusal ve uluslararası kalite yolculuğumuz mükemmel hizmet anlayışı ile derecesini yükselterek başarıyla devam ediyor.

Türkiye Kalite Derneği tarafından Kalite Kongresi’nde 2023 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde belgemizi aldık.

Odamız; İso Kalite Yönetim Sistemi, A Kalite Akredite Mükemmel Oda Belgesinin ardından şimdi de, “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli” doğrultusunda iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen “EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Belgesi”ne sahip oldu.

Sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduğumuzu ölçerek hedeflerimize ulaşmada kılavuzluk eden EFQM mükemmellik modeli kapsamında derecemizi yükselterek başarımızı taçlandırdık.

Emeği geçen tüm oda personelimize desteklerinden dolayı KALDER’e teşekkür ediyorum.