KARAR:1
 
Meslek Komitemiz aylık olağan toplantılarını her ayın ikinci haftasının Cuma günü
saat:11.00 olarak belirlemiştir.07.06.2013.01
 
KARAR:2
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ile ilgili Odamız web sayfası, toplu e-mail,bilboardlarda ilan ve afiş astırılmasına, bilgilendirme broşür yaptırılarak tüm üyelerimizin bilgilendirilmesine ayrıca Odamızda konu ile ilgili bir birimin (personelin) üyelerimizi bilgilendirmek için eğitilmesine, sözkonusu yasanın uygulanmasına yönelik sürenin uzatılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.06.2013.01
           
KARAR:3
            
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya 1.İdare Mahkemesi'nin, 2013/88 Esas No'lu davanın ara kararı gereği 17/08/1999 tarihi ile, 2013/218 Esas No'lu davanın ara karar gereği 15/08/2000 tarihli  kullanılmamış/yeni) eşyaların mağaza satış fiyatlarını liste halinde rayiç değerlerini talep ettiği yazıları, Meslek Komitemizce görüşülmüş olup, aşağıda ortalama bir evde bulunması gereken eşyaların listesi ve belirtilen tarihlerdeki fiyatlarının adı geçen Mahkemeye bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.06.2013.01

      EŞYA ADI:                         17/08/1999 TARİHLİ       15/08/2000 TARİHLİ
                                                    FİYATI:                                 FİYATI:                       
Buzdolabı (Tek Kapılı)                        650,00-TL                           750,00-TL
Çamaşır Makinesi (5 Kg.'lık-800 Devir)750,00-TL                            800,00-TL     
Bulaşık Makinesi (2 Programlı)           490,00-TL                            500,00-TL
55 Ekran Televizyon (Tüplü)                370,00-TL                            390,00-TL 
Fırın (Statik)                                     300,00-TL                             350,00-TL 
Elektrikli Süpürge                             100,00-TL                             125,00-TL      
Uydu Alıcısı (Çift Çanaklı)                  525,00-TL                             575,00-TL   
      T O P L A M                        :    3.185,00-TL                           3.490,00-TL      

KARAR:5
 
Meslek Grubu Üyelerimizin kullanabilecekleri desteklerle ilgili bilgilendirmeye yönelik toplantılara ön hazırlık olarak, KGF, MARKA ve KOSGEB Sakarya temsilcilikleri yetkililerinin bir sonraki Komite toplantımıza davet edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.06.2013.01

Haber Tarihi : 12/6/2013
Paylaş