KARAR:1
                      
T.C.K.K.K.1.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın, 09/07/2013 tarih ve 30073939-4230-171-13 sayılı yazısı ile talep ettiği elektrik malzemeleri piyasa rayiç fiyatlarıyla ilgili yazısı görüşüldü.
                     
Ekteki listede tespit edilebilen rayiç fiyatların adı geçen Komutanlığa yazılı olarak bildirilmesine.11.07.2013.02
                      
KARAR:2
                      
T.C.K.K.K.1.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın, 09/07/2013 tarih ve 30073939-4230-74-13 sayılı yazısı ile talep ettiği elektrik malzemeleri piyasa rayiç fiyatlarıyla ilgili yazısı görüşüldü.
                     
Ekteki listede tespit edilebilen rayiç fiyatların adı geçen Komutanlığa yazılı olarak bildirilmesine.11.07.2013.02
                      
KARAR:3
                      
Yürürlükteki Çek Kanunu'nun uygulamasından kaynaklanan belirsizlikleri daha da arttırdığını, karşılıksız çeklerin fazlalığı ticari hayatımızda büyük sıkıntılara sebebiyet verdiği bu yüzden de bankaların sorumluluğu ve öncülüğünde bu tür sorunların minimize edileceği bir sistematiğe kavuşturulması yönünde Odamız Hukuk Müşavirliği'nce çalışma yapılarak, Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda da Odamız Ticaret Servisince ilgili mercilerle gerekli yazışmaların yapılması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.11.07.2013.02
                      
KARAR:4       
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.07.2013.02
                      
KARAR:5       
                      
Dilek ve temenniler dinlendi.11.07.2013.02
Haber Tarihi : 17/7/2013
Paylaş