KARAR:1
                    
Odamıza gönderilen ve konusu itibariyle komitemize havale edilen  T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun 26/11/2013 tarih ve AGB-A-1918/186–80 sayılı “elektrik mühendisliği elektrik sistemlerinin temini yapımı montajı ve bakımı faaliyetlerinde brüt karlılık oranları” hakkında bilgi isteme konulu  yazısı görüşüldü. 

Komitemizce konuyla ilgili yapılan araştırmada;

“Yazımız ekinde Bayındırlık Birim fiyatları ve Cari Birim fiyatlarıyla çıkarılmış bir işin keşif özeti sunulmuştur. Piyasa fiyatları listesindeki 24'ten 43'e kadar malzemeler Bayındırlık listesindeki 1.madde kapsamı içindedir.
Ayrıca Bayındırlık listesindeki birim fiyatlar işçilik dahil fiyattır. Piyasa listesinde bu giderler son üç kalemde gösterilmiştir.

Netice olarak Bayındırlık Birim Fiyatlarıyla yazının ekinde karşılaştırılan 2 keşif için %12 iskonto ile ihaleyi alan müteahhit karsız olarak işi bitirmiş olur. Karlılık tespitinde sözleşmedeki indirim oranına bakılması gerekir.
SGK ile Elektrik mühendisler Odası arasında yapılan protokol gereği 2013 yılı brüt mühendis maaşı 2.700,00-TL 2014 yılı için açıklanan brüt mühendis maaşı 2.800,00-TL dir.
 
Sonucuna ulaşılmış olup, adı geçen kuruma bildirilmesine.12.12.2013.07

KARAR:2
                    
Odamız Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında da bahsedildiği üzere, Sanayi ve Ticaret ile uğraşan iş yeri sahibi üyelerimizin emekliliklerinde piyasa şartlarında yeterli olabilecek emekli aylığı alabilmeleri hususunda Genel Sekreterlikçe bir çalışma yapılmasının yönetim kurulumuza arzına.12.12.2013.07 
                    
KARAR:3       
                    
SATSO 10.Meslek Komitesi olarak;  Elektrik Mühendisleri Odası şube seçimlerinin tüm meslektaşlarımız adına hayırlı olmasını dileriz.12.12.2013.07 

Haber Tarihi : 19/12/2013
Paylaş