KARAR:1
     
İlimizdeki okullarda kaynak kitap tanıtımı yapılmasına İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nce zorluk çıkarılmaktadır. Bu durumdan kitapçı üyelerimiz mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Yönetim Kurulumuzca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden randevu alınarak görüşme yapılmasına.10.12.2013.07

KARAR:2
                     
Dersanelerin kapatılmasının meslek grubumuzdaki kitapçıları da olumsuz etkileyeceğinden dersanelerin kapatılmasıyla ilgili Hükümet tasarrufuna  Komitemizce karşıyız. Dersanelerin kapatılmamasıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 10.12.2013.07     

KARAR:3                       
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.12.2013.07
                   
KARAR:4             
                     
Dilek ve temenniler dinlendi.10.12.2013.07

Haber Tarihi : 19/12/2013
Paylaş