KARAR: 1
Elektrik abone türlerine göre birim fiyatlarının gösterildiği bir tablonun Meslek
Komitemizce hazırlanarak, tüketicilerin kendilerine en uygun abone türünü seçmelerine yardımcı olmak maksadıyla, hazırlanacak olan bu tablonun Odamızın web sayfasında yayınlanması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.08.10.2009.07
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.10.2009.07
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.10.2009.07
Haber Tarihi : 15/10/2009
Paylaş