KARAR: 1
Ahde vefa örneği ve Üye-Oda ilişkilerinin daha aktif hale getirilebilmesi için
Meslek Komitemizce tespit edilecek Üye firmalara Hizmet Takdir Belgeleri (kriter olarak; eski üye, vergi rekortmeni vs.) verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.11.2009.09
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.11.2009.09
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.12.11.2009.09
Haber Tarihi : 19/11/2009
Paylaş