KARAR:1               
   
Komite Başkan Yardımcımız Nizamettin AYDIN’ın vefatından dolayı boşalan Komite asil üyeliğine seçin tutanağındaki 1.sıradaki yedek üye Sakarya Emre Kristal Ltd.Şti.’nin yetkilisinin bundan sonraki toplantımıza davet  edilmesine.09/05/2014.12
           
KARAR:2           
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09/05/2014.12

KARAR:3           
               
Dilek ve temenniler dinlendi.09/05/2014.12

 

Haber Tarihi : 19/6/2014
Paylaş